1. 11. 2009

Za lezením až do Aše III. - Steinicht

Místo: Rentzschmühle, Německo

Už samotný název oblasti Steinicht - foneticky znějící jako "štajn – nicht" - je zajímavá hříčka, neboť v překladu se dá vyložit jako "žádný kámen", což je však v příkrém rozporu s tím, co vlastně samotný název popisuje. Jedná se totiž o poslední z trojlístku významných skalních oblastí Ašska, o které se chci zmínit.