24. 9. 2010

Dobývání jeskyní II. - Modřín & Ostrov (+ průvodec + video)

Místo: Ostrov, Česko
Faunův labyrint - jeskyně s několika vchody a komorami v Ostrově - je, jak sám říká, "nejhezčí objev kariery" ústeckého jeskyňáře Dana Hölzla a jeho kolegů. V posledních dvou letech se Danovi s Pavlem Henke, Ivanou Kubešovou, Davidem Proftem, Jardou Kuklou a Danem Emingerem podařilo na Modřínu a v Ostrově objevit desítku nových děr. Z prvosestupu do Faunova labyrintu natočili Dan s Pavlem krátké (a poněkud potemnělé :-)) video, na které se můžete podívat níže v textu. 
Danovy objevy v letech 2007 a 2009 mapuje článek Dobývání jeskyní na Sněžníku a Modříně (+ průvodci).

Průvodce po jeskyních na Modřínu (Zlomisko)

1. Doupě hubeňourů

Obtížnost: S3 - středně těžké
Prvosestup: D. Hölzl a P. Henke, 28. 2. 2009
Popis: Portálovým vstupem do štěrbiny k trojúhelníkovému vstupu. Propadnout komínem cca 3 m na dno podlouhlé komory a ke knize.
GPS: N 50°47.687', E 14°04.670'
Přístup: jeskyně je V od paty masivu - Strážce zlomiska. Nachází se pod Zlomiskovým sklepem (Steinkarkeller). Vstup označen zeleným křížkem.
Výbava: helma, čelovka. Komín možno odjistit krátkým lanem (10 m).
Petr Zeithammer se spouští do jedné z jeskyní, které na Modřínu objevili němečtí jeskyňáři.

2. Krysí pelech

Obtížnost: S3 - S4 - středně těžké až těžké
Prvosestup: D. Hölzl, 6. 2. 2009
Popis: Stupňovitým komínkem na dno. Ve V části malým trojúhelníkovým otvorem (kořenový stalagmit), do podlouhlé dvojkomůrky ve tvaru lahve. Na jejím konci je kniha.
GPS: N 50°47.663', E 14°04.343'
Přístup: Krysí pelech je cca 30 m pod skalními masivy na Modříně - 120 m JV od Tetřeví stěny a 300 m JZ od masivu Wentovka (mj. zde je významná jeskyně Peklo). V kamenném poli je znatelný boulder, vchod do jeskyně je v levé části jeho údolní stěnky a je označen zeleným křížkem.
Výbava: čelovka, pevná kotníčková obuv, s helmou to jde velmi špatně

3. Tobogán

Obtížnost: S3 - středně těžké
Prvosestup: P. Henke, D. Proft, D. Hölzl, 28. 3. 2009
Popis: Z vchodem přes plochý balvan do komory (kniha). Komínovým otvorem vzhůru do další komory, dále průlezem na masiv. Jeskyně je průchozí v obou směrech.
Přístup: vstup je ve svahu Z stěny masivu Eden, cca 20 m V od pravého horního vstupu do Blanské jeskyně.
Výbava: čelovka, pevná kotníčková obuv.
Petr Zeithammer (v popředí) a Pavel Henke v Němci objevené jeskyni na Modřínu.

4. Království ještěrek

Obtížnost: S4 - těžké
Prvosestup: P. Henke a D. Hölzl, 10. 5. 2010
Popis: Vstup označený křížkem je pod V hranou Zlomiskové věže. Do šikmé chodby, dolů zúžením (pasírováním) do hlavní chodby. Chodbou nakonec a do J komory ke knize. Celkem 3 místnosti. Možnost ledové výzdoby.
GPS: 
Přístup: Jeskyně je po V hranou Zlomiskové věže na Tisé - Modříně.
Výbava: helma, čelovka, pevná kotníčková obuv. Hodí se krátké lano (10 m) a jumar.

Průvodce po jeskyních v Ostrově

LOKALITA TURECKÁ STĚNA

5a. Turecký sklep - Hlavní schodiště

Obtížnost: S1 - lehké
Prvosestup: D. Hölzl a D. Eminger, 30. 3. 2010
Popis: Od SZ strží pod nakupenými balvany přes skalní stupeň až k úzkému V průlezu. Dále do středové komory ke knize.
Přístup: Vstupy (komíny) jsou z vrcholového plata Tureckého masivu. Hlavní vchod je SZ strží, vlevo od horolezecké cesty Sokolíková VI.
Výbava: helma, čelovka, pevná kotníčková obuv.
Pavel Bohuněk a Pavla Koukolíčková při kompletaci německých jeskyní v Ostrově v listopadu 2009.

5b. Turecký sklep - Severní komín

Obtížnost: S2 - mírně těžké 
Prvosestup: D. Hölzl a D. Eminger, 30. 3. 2010
Popis: Severním komínem. Vstup je na začátku vrcholového plata Tureckého masivu. Dolů cik,cak ke středové komoře ke knize.
Přístup: Vstupy (komíny) jsou z vrcholového plata Tureckého masiv. Hlavní vchod je SZ strží, vlevo od horolezecké cesty Sokolíková VI.
Výbava: helma, čelovka, pevná kotníčková obuv.
Zatímco rodiče jsou v jeskyni...
...budoucí jeskyňář Hynek Hölzl odpočívá venku.

5c. Turecký sklep - Severovýchodní komín

Obtížnost: S2 - mírně těžké
Prvosestup: D. Hölzl a D. Eminger, 30. 3. 2010
Popis: Severovýchodním komínem. Vstup je na začátku vrcholového plata Tureckého masivu. Dolů ke středové komoře ke knize.
Přístup: Vstupy (komíny) jsou z vrcholového plata Tureckého masiv. Hlavní vchod je SZ strží, vlevo od horolezecké cesty Sokolíková VI.
Výbava: helma, čelovka, pevná kotníčková obuv.
Menáž se už ohřívá.
Krmení dravé zvěře. Vlevo Hynek, vpravo maminka Ivík.

LOKALITA U KAMÉNKY

6a. Krtek a schody

Obtížnost: S3 - středně těžké
Prvosestup: P. Henke a D. Hölzl, 25. 11. 2009
Popis: Na začátku vrcholového plata masivu komínovou strží od JZ. Komínem cikcak a dole průlezem mezi dvěma balvany dolů ke knize.
GPS: N 50°47.944', E 14°03.285'
Přístup: Jeskyně se nachází v markantní středové trhlině masivu Krtina nedaleko Jižní plotnové věže v Ostrově.
Výbava: helma, čelovka, pevná kotníčková obuv. Hodí se krátké lano (10 m) a jumar.

6b. Krtek a becherovka

Obtížnost: S3 - středně těžké
Prvosestup: D. Hölzl, 8. 1. 2010
Popis: Od SV u paty masivu středovou komínovou trhlinou na stupeň z balvanů. Dále zúžením ("hrdlem lahve") a dolů komínem ke knize.
GPS: N 50°47.962', E 14°03.295'
Přístup: Jeskyně se nachází v markantní středové trhlině masivu Krtina nedaleko Jižní plotnové věže v Ostrově.
Výbava: helma, čelovka, pevná kotníčková obuv. Hodí se krátké lano (10 m) a jumar.
Výhled z Ostrova na Bielatal.
Goodbye cruel world I'm leaving you today...

6c. Krtek a slaňovací šachta

Obtížnost: S3 - středně těžké
Prvosestup: D. Hölzl, 28. 1. 2010
Popis: Na konci vrcholového plata masivu (JZ směr do údolí) širokým komínem cca 12 metrů až k průlezu (balvany) a dolů komínem ke společné knize.
GPS: N 50°47.949', E 14°03.290'
Přístup: Jeskyně se nachází v markantní středové trhlině masívu Krtina nedaleko Jižní plotnové věže v Ostrově.
Výbava: helma, čelovka, pevná kotníčková obuv. Do jeskyně se slaňuje 10metrový stupeň, lano (15 m) + slaňovací výbava

LOKALITA NAD SLUNEČNÍ VĚŽÍ

7a. Ariadnino klubko - Pravý sestup (východní)

Obtížnost: S2 - mírně těžké
Prvosestup: D. Hölzl - P. Henke, 16. 11. 2009
Popis: Vstup je 5 metrů Z směrem od vstupů (Křídla do podzemí) do Faunova labyrintu. Vstupem do komína, jím dolů do hlavní chodby a průlezem ke knize.
GPS: N 50°47.914', E 14°03.256'
Přístup: Jeskyně je průchozí ve tvaru písmene U. V nespodnější části kniha. Oba vstupy označeny křížkem.
Výbava: helma, čelovka, pevná kotníčková obuv. Hodí se krátké lano (10 m) a jumar.

7b. Ariadnino klubko - Levý sestup (západní)

Obtížnost: S3 - středně těžké 
Prvosestup: P. Henke - D. Hölzl, 16. 11. 2009
Popis: Od pravého sestupu pod velkým vklíněným blokem a zalomenou trhlinou do komína. Komínem mezi vklíněnými bloky dolů do hlavní chodby ke knize.
GPS: N 50°47.914', E 14°03.256'
Přístup: Jeskyně je průchozí ve tvaru písmene U. V nespodnější části kniha. Oba vstupy označeny křížkem.
Výbava: helma, čelovka, pevná kotníčková obuv. Hodí se krátké lano (10 m) a jumar.

8a. Faunův labyrint - Křídla do podzemí

Obtížnost: S3 - středně těžké
Prvosestup: D. Hölzl a P. Henke, 30. 10. 2009
Popis: Pod poskládanými kameny obdélníkovým nebo trojúhelníkovým vstupem krátce dolů do velké komory (zde vchod do S komína - mužík). Jižně hlavní chodbou dolů cikcak do velké komory k 1. knize.
GPS: N 50°47.915', E 14°03.260'
Popis: Vstup do jeskyně se nachází cca 80 metrů JV od věže Vratislav.
Výbava: helma, čelovka, pevná kotníčková obuv. Hodí se krátké lano (10 m) a jumar. 

8b. Faunův labyrint - Jižní vchod

Obtížnost: S2 - mírně těžké
Prvosestup: P. Henke a D. Hölzl, 25. 11. 2009
Popis: Portálovým J vstupem do hlavní chodby, dále cestou Křídla do podzemí.
GPS: N 50°47.903', E 14°03.258'
Popis: Vstup do jeskyně se nachází cca 80 metrů JV od věže Vratislav.
Výbava: helma, čelovka, pevná kotníčková obuv. Hodí se krátké lano (10 m) a jumar.


8c. Faunův labyrint - Hlavní komora

Obtížnost: S4 - těžké
Prvosestup: P. Henke a D. Hölzl, 30. 10. 2009
Popis: Hlavní chodbou až na její dno, severně přes dvě komory ke 2. knize.
GPS: N 50°47.915', E 14°03.260'
Popis: Vstup do jeskyně se nachází cca 80 metrů JV od věže Vratislav.
Výbava: helma, čelovka, pevná kotníčková obuv. Hodí se krátké lano (10 m) a jumar.

Pavel Henke ve Faunově labyrintu.

8d. Faunův labyrint - Severní komín

Obtížnost: S3 - středně těžké
Prvosestup: P. Henke a D. Hölzl, 30. 10. 2009
Popis: Z velké komory (mužík) dolů komínem do malé komory, J chodbou do velké komory k 1. knize. Možnost výstupu i sestupu.
GPS: N 50°47.915', E 14°03.260'
Popis: Vstup do jeskyně se nachází cca 80 metrů JV od věže Vratislav.
Výbava: helma, čelovka, pevná kotníčková obuv. Hodí se krátké lano (10 m) a jumar.

Dan Hölzl v dolní komoře Faunova labyrintu.

9. Lapačka

Obtížnost: S2 - mírně těžké (hlavní sestup)
Prvosestup: P. Henke - D. Hölzl, 16. 11. 2009
Popis: Vstupem do komína, jím na dno do hlavní chodby, vlevo ke knize. Možno i druhým severním vstupem do komína, dále hlavním sestupem.
GPS: N 50°47.904', E 14°03.249'
Přístup: viz mapka
Výbava: helma, čelovka, pevná kotníčková obuv. Hodí se krátké lano (10 m) a jumar.


10. Muffin

Obtížnost: S2 - mírně těžké 
Prvosestup: I. Kubešová, J. Kukla, D. Hölzl, 29. 11. 2009
Popis: Z J strany trojúhelníkovým vchodem propadnout do komory. Nízkou chodbou pod balvan do další komory, zde kniha.
GPS: N 50°47.911', E 14°03.242'
Přístup: viz mapka
Výbava: helma, čelovka, pevná kotníčková obuv. Hodí se krátké lano (10 m) a jumar.

Dan war auch ein Berliner. Berle už jsou naštěstí minulostí.

11. Větrné sklepení

Obtížnost: S1 - lehké
Prvosestup: I. Kubešová, 25. 11. 2009
GPS: N 50°47.888', E 14°03.246'
Popis: J vchodem pod velký balvan dále zalomenou chodbou ke knize. S směrem je možno prolézt až do bivaku, lezitelné v obou směrech.
Přístup: viz mapka
Výbava: helma, čelovka, pevná kotníčková obuv. Hodí se krátké lano (10 m) a jumar.
Text, mapy, foto a video: Daniel Hölzl

7 komentářů:

 1. Dave Profator Proft28. 12. 2012 12:50:00

  Datum: 28.09.2010
  Titulek: Dan
  Jednou mě z něho klepne pepka až zase příjde jak Krakonoš jinak ďoury super a už se těším na zimní sezonu pomalu, ale jistě se dostávám do dírařský formy -10kg :-) momentálně bych byl jen špunt. :-))

  OdpovědětVymazat
 2. Datum: 26.09.2010
  Titulek: ...
  Moc pěkný, taky se ci někdy ušpinit, šak sem asi ale na to moc širokej...

  OdpovědětVymazat
 3. Datum: 25.09.2010
  Titulek: Odvaha
  No vy máte, ale odvahu lízt takhle dobrovolně pod zem do neprobádaných míst, jako by Vám nestačilo, že si pod zemí pobudete dost po smrti:-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Datum: 26.09.2010
   Titulek: Re: Odvaha
   To je trénink a nikdy tam nejseš sám!! :-)

   Vymazat
 4. Děkujeme za skvělí tip, při deštivém dni v Ostrově. Fanunův labyrint jsme si opravdu užili. K první knize jsme došli v osmi, ke druhé pak už jen ve dvou v čele s Jirkou. Ještě jednou díky.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Čau Kubo, díky za zpětnou vazbu. Tvoje díky jsem přeposlal Danu Hölzlovi, který jeskyni objevil.

   Další Danovy objevy jeskyní najdeš tady:
   http://papous1.blogspot.cz/2016/07/jak-jsme-hledali-spiz-trpaslika-ulfa.html
   http://papous1.blogspot.cz/2012/11/dobyvani-jeskyni-iii-sklepy-komory-kapsy_12.html
   http://papous1.blogspot.cz/2010/09/dobyvani-jeskyni-ii-modrin-ostrov.html
   http://papous1.blogspot.cz/2008/07/dobyvani-jeskyni-na-snezniku-modrine.html

   Vymazat
 5. Kubo.Tak to klaplo .....dík za to jste dobří dík za zápis a ke druhé knize je to mela!!! Jen tak dál, dolů (do břicha netvora) ... pískovcový svět jeskyň nádherný.
  D.H.

  OdpovědětVymazat