8. 1. 2014

Na Tlouštíku ne, ve skalách ano

Místo: Tisá, Česko
Dne 8. 1. 2014 proběhlo v Refugiu v Tisé jednání ve věci horolezeckého památníku na věži Tlouštík. Dovoluji si zde nabídnout svůj pohled na jeho průběh (budiž nepovažováno za ofigo zápis, ten bude následovat později).
Intro: horolezecká legenda Gerd Tschunko z Dubí v posledních dvou letech pracovala na přípravách památníku horolezců v Tiských stěnách. Jeho prezentovaná vizualizace a umístění na věži Tlouštík však zvedly vlnu odporu. Proto se dnes v Tisé sešli k diskuzi zájemci o další osud památníku.

Přítomni: Tschunko Gerhard, Aksamit Pavel, Bohuněk Pavel, Jandásek Jiří (starosta Tisé), Ježek Jaroslav, Kodýmová Iveta, Komínová Jana, Křivinka Filip, Riese Tomáš, Rosol Jiří, Stránský Tomáš, Wagnerová Leona a další.
Průběh: zkraje domluveno, že schůzka bude mít víceméně formální průběh se zápisem a závěrem, který případně poslouží jako podklad pro další jednání např. pro obec Tisá, ČHS a CHKO Labské pískovce, tedy, kromě Lesů ČR, hlavní aktéry rozhodovacího procesu o horolezeckém památníku v Tisé.
Původní podoba památníku horolezců zahynulých ve skalách a horách na věži Tlouštík v Tisé.
Repro: Gerhard Tschunko

Gerd Tschunko: Chtěl jsem udělat památku lidem, kteří za pobyt v horách či skalách zaplatili cenu nejvyšší - svým životem - a byli z místního regionu přibližně v rozsahu od Chomutova po Děčín. Zatím jde o 28 osobností. Nechtěl jsem ale, aby to připomínalo hřbitov (a tudíž to bylo na místním hřbitově v Tisé), proto jsem hledal spolu s architektem, Karlem Steinem z CHKO Labské pískovce, Jiřím Rosolem s OVK Tisá a starostou Tisé Jiřím Jandáskem vhodné místo ve skalách. Vytipovali jsme zhruba 5 míst v Malých i Velkých stěnách. Nejvíc se mi zamlouvalo údolí u Sáhiba, které je mírně odlehlé a kde nevede žádná lezecká cesta. Věci se ale vyvinuly tak, že byla nakonec vybrána věž Tlouštík jako vhodné místo, které je přístupné a viditelné a kde je skála narušená. V této věci byly obeslány místní oddíly, aby se k tomu vyjádřily. Řešil jsem i otázku, zda má být památník na skále, nebo na dovezeném objektu. Poté, co se objevily námitky proti Tlouštíkovi, si kladu zásadní otázku: Pokračovat s projektem památníku dál, nebo ne? Pokud ne, akceptuji to. 
Pavel Bohuněk navrhnul a Ranpa vyvedl aktuální kartinku k návrhu památníku. Stylizovanou věž Janusova hlava ale někteří vnímali jako zbytečné přilévání oleje do ohně.
Repro: Ranpa a Pavel Bohuněk
Křivinka: Odpůrci památníku nejsou v principu proti jeho vzniku, zásadně ale vadí jeho umístění na věži Tlouštík, která je jednou z dominant skal v Tisé a kterou to nenávratně zničí. Dále pak kvůli památníku zanikne cesta Převis gigantů (námitka z pléna: cesta by byla cca 4 metry od zamýšleného památníku), proti čemuž mají výhrady kromě mnoha lezců mimo jiné i dva z prvovýstupců Karel Bělina a Zdeněk Hubka. Dále pak vadí provedení památníku, tak, jak bylo prezentováno na snímku na Lezec.cz. Připomíná to symbolický hřbitov na Hrubé skále a svou estetikou návrh patří do minulosti. Nakonec je tu výhrada, že umístění pod Tlouštíka je z hlediska piety nevhodné, protože tu proudí davy lidí. Celý projekt památníku byl odprezentován nešťastně, mělo být představeno víc variant, chyběla širší veřejná diskuse a prezentace na internetu.
Jiří Jandásek: Obec vítá toto připomenutí horolezců, ale v této fázi to vnímá jako spor horolezců s horolezci. Obec jako účastník řízení osloví Správu CHKO Labské pískovce, aby posečkala s ukončením probíhajícího řízení, dokud se záležitosti kolem památníku nevyjasní.
Článek o tématu příneslo i severočeské vydání MF DNES.
Repro: MF DNES

Závěr z jednání:
- bylo domluveno, že památník na věži Tlouštík nebude, bude na jiném místě v Tiských skalách
- Gerd Tschunko odprezentuje 2 další návrhy na umístění památníku
- estetika a provedení zůstane v rukách Gerda, který je otcem myšlenky. Provedení - na památníku budou cuprexitové destičky (každá cca 25 x 10 cm, pokud jsem to postřehl správně) se jménem, časovými údaji a místem tragedie, připevněné dvěma šrouby na podložce, která bude prostřednictvím dvou nerez dříků zapuštěná chemickou kotvou do skály + plastika dvou stylizovaných podaných rukou jako symbol kamarádství na vrcholu věže + desky s mottem + desky se zmínkou těch, kteří se na vybudování památníku podíleli, resp. v jejichž péči je. Tento popis berte, prosím, jen jako orientační nástřel, případovou studii jsem viděl jen zběžně.
- v horizontu cca 3 týdnů se zájemci sejdou, projdou Gerdem zamýšlená místa a vyberou to nejvhodnější. Závěr bude sdělen na ČHS a CHKO Labské pískovce.
- návrh pak bude srozumitelně odprezentován (ideálně na internetu), aby k němu mohla být diskuze

Moje dojmy z jednání v Refu:
- bylo to celkem prima, ale nemuselo se jednat, kdyby byl nápad srozumitelně veřejně představen a to jak ze strany navrhovatelů, tak ze strany vedení ČHS
- dosažený kompromis považuju za solidní východisko z celé situace. Ze strany CHKO Labské pískovce (Karel Stein) je příslib, že dohodu vzešlou z dnešního jednání zohlední při svém rozhodování (pokud toho tedy vedení ČHS využije a jako účastník řízení toto uplatní, ale to by snad mělo klapnout)
- děkuju všem za podporu a z ní se odvíjející se mandát k odprezentování nesouhlasu s umístěním na Tlouštíka, zejména pak Horoklubu Chomutov - Pavlu Párkovi Suchopárkovi a Tomáši Atomovi Stránskému, jejichž jednoznačný postoj velmi oceňuju. Taky děkuju všem účastníkům diskuze zde na Lezec.cz (vyjma pár nesourodých a nepochopitelných komentů) za vcelku jasná vyjádření. Relevance diskuzních příspěvků na Lezec.cz byla zpochybňována jak ze strany vedení ČHS, tak ze strany účastníků schůzky v Refu - na mou přímou výzvu, abychom si jednotlivé příspěvky prošli podrobně, ale nebylo reagováno, čímž považuji tato zpochybňování za vyřízená
Text: Papouš

Text byl původně zveřejněn na Lezec.cz, komentáře pod článkem.
Článek o umístění památníku na věži Tlouštík - ZDE.
Článek o tématu na Horydoly.cz a iDNES - 8.1.2014 + 10.1.2014 a ÚDu - 9.1.2014 + 10.1.2014

Žádné komentáře:

Okomentovat