26. 1. 2005

Jurský park - skálocaching ve Středohoří

Místo: Babětín, Česko

Jurský park je oblast v Českém středohoří pro zanícené lovce věží a kvakery blízko Vrabince u Těchlovic na Děčínsku. Z obce na pravém břehu Labe mezi Ústím nad Labem a Děčínem pojedete od řeky do kopce směrem na Verneřice. Sopouch Vrabince budete mít po levé straně.

Zapadlá lesní věž Babětínka - Malá moai u Babětína.
Přístup je orientačně náročný. V Těchlovicích - Babětíně nechte auto u malé vodárničky za mostem. Dejte se vlevo svahem, cca 45 minut pěšky do kopce.
Pozor! Nezaměňte s viditelným rozrušeným pilířem nad vodárnou ve svahu. Známé jako vyhlídkové místo. Oblast se nachází asi 1,5 km od vyhlídky. Azimut: kolmo nahoru na hřeben. Skály jsou až pod vrcholem bezejmenného hřebenu, který se táhne nad Rychnovským potokem.
Tady to je! Teda vlastně tři čtvrtě hodiny chůze do kopce odtud.
Nejníže ve svahu se nachází věžka Babětínka - Malá moai, jež stojí na masivu. Z určitého úhlu má tvar sochy moai, známé z Velikonočního ostrova. Je málo viditelná, protože ji obklopuje statná bučina.
Asi 100 m severně, směrem nahoru od věžky je ještě půlkruhový prstenec masivů i výšce 5 až 12 m. Začíná (ve směru zprava doleva) masivem Zoo, směrem na západ jsou masivy Dva bratři a Trilobit. Zoo a Dva bratry odděluje strž s volně nakupenými balvany.
Otec-zakladatel Jurského parku Dan Hölzl a nastupující generace - synek Hynek.

Jurský park

Babětínka - Malá moai
(náhorka 5 m, údolka 6 m, kniha, slaňák)
a) Jarní mámení 3  J. Hofírek, D. Hölzl, 26. 3. 2004. Středem V náhorní stěny n.v.
b) Popel z nebe 5  D. Hölzl (jištěn zdola). JZ údolní stěnkou (bh) n.v.
c) var. Stěnkou 4  D. Hölzl, I. Kubešová, 26. 1. 2005. Z stěnkou (předskalí) přímo n.v.
d) Jarýskova hrana 2  J. Hofírek ml., J. Hofírek st., D. Hölzl, 8. 1. 2005. V Z stěnce na předskalí, dále při hraně n.v.
e) Kalte Kante 3  D. Hölzl, J. Hofírek, 26. 3. 2004. S hranou na polici (bh), dále hranou n.v.
Zoo
Masiv se nachází úplně vpravo, nejvýchodněji z půlkruhového prstence masivů o délce cca 800 m.
a) Zmrzlé krovky 5  J. Hofírek st. - J. Hofírek ml., D. Hölzl, 8. 1. 2005. V pravé části masivu hlubokou spárou (přílepek) n.v.
b) Rukopis 4  D. Hölzl, I. Kubešová, 26.1. 2005. Vlevo od cesty Zmrzlé krovky spárou n.v.
c) Pátá spára 3  D. Hölzl, 20. 6. 2010. Spárou přes vklíněný balvan (!) n.v.
Dva bratři
Vlevo od Zoo jsou dva pilíře, pravý je hodně rozrušený.
a) Dělící spára 3  D. Hölzl, I. Kubešová, 26. 1. 2005. Spárou n.v.
b) Dobrá žena 3  D. Hölzl, I. Kubešová, 26.1. 2005. Spárou středem levého poklopeného piliře n.v.
Trilobit
Z směrem, asi 30 m od masivu Dva bratři.
a) Cesta do pravěku 3  D. Hölzl, J. Hofírek st., J. Hofírek ml., 8. 1. 2005. Spárou od JZ, dále hranou n.v..
b) Sedmitečná 4  J. Hofírek st., D. Hölzl, J. Hofírek ml., 8. 1. 2005. Spárou od JV, dále hranou n.v.
Text a foto: Dan Hölzl

Žádné komentáře:

Okomentovat